OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (rozstrzygnięte)

Przedmiot zamówienia:
Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej

Zamawiający: Wadowicka Biblioteka Publiczna
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WBP/ZP/230-2/2013
Data publikacji ogłoszenia: 15.10.2013r.
Termin składania ofert: 28.10.2013r. godz. 10:00

Wynik postępowania:
 wynik postępowania_WBP_ZP_230-2_2013.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Pliki do pobrania: