Wadowicka Biblioteka Publiczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników w ramach konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych nawiązała współpracę z IBUK libra - pierwszą w Polsce Czytelnią Internetową, pozwalającą na pracę z książką 24 godziny na dobę. Aby skorzystać z nowej oferty wystarczy tylko dostęp do Internetu.

Jak zacząć korzystać z IBUKA?

      Aby otrzymać bezpłatny dostęp do księgozbioru, należy zgłosić się do Wadowickiej Biblioteki Publicznej (ul. Legionów 1 - Czytelnia) i poprosić o KOD PIN. Jest on wydawany każdemu czytelnikowi Biblioteki po okazaniu dowodu tożsamości (w przypadku czytelnika niepełnoletniego na podstawie zgody wydanej przez opiekuna prawnego). Po rejestracji w portalu www.libra.ibuk.pl i wprowadzeniu otrzymanego kodu czytelnik uzyskuje możliwość czytania zgromadzonych książek 24 godziny na dobę w domowym komputerze osobistym. Czytelnia IBUK libra opracowała również wtyczkę umożliwiającą korzystanie z serwisu w smartfonach. Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store.

      Więcej informacji o warunkach korzystania z serwisu IBUK można uzyskać u pracowników Czytelni.