Wadowicka Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w 2020 roku na zakup nowości w wysokości 12 500,00 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Wadowicka Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w 2019 roku na zakup nowości w wysokości 27 000,00 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Wadowicka Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w 2018 roku na zakup nowości w wysokości 42 000,00 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaWadowicka Biblioteka Publiczna w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26 000 zł na realizację projektu czytelniczego „CzyTOmania - Wadowicki Festiwal Książki”.Wadowicka Biblioteka Publiczna w ramach programu „Partnerstwo dla książki” uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 złotych na realizację projektu „Bibliotekarz na topie - cykl szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności bibliotekarzy”.


Wadowicka Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w 2017 roku na zakup nowości w wysokości 36 300,00 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Wadowicka Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w 2016 roku na zakup nowości w wysokości 35 410,00 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Wadowicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. w wysokości 34.140,00 zł.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe i przeznaczone są na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży

Wadowicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje w wysokości:
- Rok 2011 - 20.160,00 zł
- Rok 2012 - 25.910,00 zł
- Rok 2013 - 25.790,00 zł
- Rok 2014 - 27.270,00 zł


Wadowicka Biblioteka Publiczna otrzymała w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice” sprzęt komputerowy, z którego można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
Fundacja Orange zainaugurowała w Polsce Program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Wadowicka Biblioteka Publiczna bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Dzięki otrzymanej dotacji sfinansowano koszty opłat dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów, w Filii nr 1 os. Kopernika i w Filii nr 2 przy ulicy Sienkiewicza w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2013 roku oraz w Filii w Wysokiej od grudnia 2011 do grudnia 2013 roku oraz zakupiono nowy sprzęt komputerowy przeznaczone do stanowisk internetowych dla czytelników.

Wadowicka Biblioteka Publiczna otrzymała od Fundacji Orange dotacje w wysokości:
- Rok 2010 - 3803,53 zł
- Rok 2011 - 3000,04 zł
- Rok 2012 - 3144,25 zł
- Rok 2013 - 6470,89 zł
- Rok 2014 - 3127,76 zł
- Rok 2015 - 1753,83 zł