Wystawy <<  Strona: 1 z 8  >>PIEWCA PIĘKNA BESKIDU - EMIL ZEGADŁOWICZ

W 70- tą rocznicę śmierci Emila Zegadłowicza, wybitnego prozaika i niezwykle wysoko cenionego poety dwudziestolecia międzywojennego, Wadowicka Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkową ekspozycję książek poświęconych gorzeńskiemu twórcy, a przede wszystkim unikatowe egzemplarze pierwszych wydań utworów pisarza, często opatrzone osobistymi notatkami i dedykacjami autora.

czytaj całość
OPP prezentuje swe prace...

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach zaprasza do Wadowickiej Biblioteki Publicznej na wystawę plastyczną, która jest podsumowaniem roku 2010 i okazją do zaprezentowania najciekawszych prac podopiecznych Jerzego Kozaka, instruktora OPP. Dzieci i młodzież z dużym powodzeniem oddają się pasji malarskiej, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Na wystawie znalazły się 33 prace o różnorodnej tematyce i technice wykonania.

czytaj całość
NSZZ „Solidarność” - trzeba pamiętać...

Od kilku tygodni w całym kraju trwają uroczyste obchody XXX-lecia NSZZ „Solidarność”-związku zawodowego powstałego końcem sierpnia 1980 roku na fali niezadowolenia społecznego z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej społeczeństwa oraz ze sposobu sprawowania władzy przez rządy komunistyczne. Strajki zapoczątkowane na Lubelszczyźnie, kontynuowane na Wybrzeżu, rozwinęły się w protesty ogólnopolskie.

czytaj całość