Rola Biblioteki

Celem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak również gromadzenie materiałów dotyczących naszego miasta i powiatu. Biblioteka jest też centrum edukacyjnym i kulturalno-oświatowym. Szeroko wykorzystuje elektroniczne technologie w zakresie rejestracji czytelników i wypożyczeń oraz tworzenia i udostępniania baz danych. Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży prowadzone jest w systemie komputerowym LIBRA.

Wadowicka Biblioteka Publiczna na mocy porozumienia między Zarządem Powiatu Wadowickiego, a Zarządem Miasta od grudnia 1999 roku pełni rolę biblioteki powiatowej. Koordynuje działalność i sprawuje nadzór merytoryczny nad 10 bibliotekami gminnymi, 36 filiami bibliotecznymi i 2 punktami.

Sieć bibliotek

Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1 /tel. 033 8234618/

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Oddział dla Dzieci Młodzieży
 • Czytelnia

Filia Nr 1, os. Kopernika 10/11 /tel. 033 8232548 /
Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 31 /tel. 033 8233119 /
Filia w Choczni, ul. Kościuszki 183 /tel. 033 4886705/
Filia w Wysokiej 194
Punkt biblioteczny tzw. "Książki mówionej" w PZN, ul. Kochanowskiego 1 /tel. 033 8232254/

Wadowicka Biblioteka Publiczna posiada bogaty księgozbiór:

 • kanon literatury pięknej polskiej i obcej,
 • lektury szkolne dla dzieci i młodzieży oraz opracowania lektur,
 • bibliografie, monografie literackie,
 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • czasopisma oprawne i bieżące,
 • wydawnictwa multimedialne,
 • dokumenty życia społecznego,
 • protokoły z sesji Rady Miejskiej, uchwały Rady Powiatowej,
 • zbiory regionalne.

Wadowicka Biblioteka Publiczna świadczy usługi:

 • wypożyczanie zbiorów na zewnątrz dla mieszkańców całego powiatu,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu,
 • udostępnianie "książki mówionej" dla niewidomych i słabowidzących,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych,
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • wykonywanie odbitek ksero.
 • bezpłaty dostęp do internetu

Zbiory biblioteczne

 • Księgozbiór: 103.017
 • Czasopisma oprawne: 664
 • Zbiory specjalne :
  • elektroniczne: 30
  • kasety "książka mówiona" 5030 tj. 470 tytułów
  • w tym CD "czytak" - 70 tytułów

Oferta kulturalno-edukacyjna Biblioteki:

 • spotkania autorskie,
 • konkursy literackie, plastyczne i czytelnicze,
 • lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu przysposobienia bibliotecznego,
 • spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki,
 • prezentacje literatury i sztuki twórców związanych z regionem,
 • wystawy,
 • zajęcia dla dzieci (zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze, quizy),
 • głośne czytanie prowadzone w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

Biblioteka funkcjonująca w wyremontowanych, bardziej przestronnych pomieszczeniach zyskała możliwość przeprowadzania licznych i różnorodnych form czytelniczych. Do tego celu służy Sala Konferecyjno-Wystawiennicza. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje i sugestie Czytelników oraz innych instytucji w kwestii urozmaicenia naszej działalności.

Zobacz: REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW