Czytelnia

Posiada bogaty księgozbiór liczący ok. 8500 jednostek inwentarzowych.

Czytelnia udostępnia prezencyjnie :

 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • wydawnictwa albumowe (poświęcone kulturze i sztuce),
 • czasopisma oprawne i bieżące,
 • wydawnictwa multimedialne,
 • księgozbiór regionalny,
 • dokumenty życia społecznego,
 • Dziennik Ustaw, Monitor Rządowy (bieżące i archiwalne),
 • protokoły z sesji Rady Miejskiej, uchwały Rady Powiatowej,
 • kartoteka zagadnieniowa wycinków prasowych z roczników archiwalnych z różnych dziedzin wiedzy.

Czytelnia tworzy kartoteki:

 • zagadnieniową
 • regionalną

Czytelnia świadczy dodatkowo:

 • bezpłatny dostęp do internetu
 • usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych
    

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Są jedną z form współpracy bibliotek, mającą na celu zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb Czytelników. Użytkownik poszukujący materiałów w Bibliotece może skorzystać z naszego księgozbioru, jak również z usług wypożyczalni międzybibliotecznej. Na prośbę czytelnika sprowadza się potrzebną książkę lub jej kserokopię z innej biblioteki.

Zbiory regionalne

Biblioteka funkcjonuje w atrakcyjnym turystycznie, historycznie i kulturowo powiecie wadowickim i stara się popularyzować walory Wadowic i regionu, rozbudzić i utrwalić wśród swoich użytkowników poczucie dumy z przynależności do tego miejsca oraz przechować pamięć o faktach i ludziach którzy historię naszego miasta tworzyli, a także o tych, którzy dziś budują jego przyszłość.

W tym celu Wadowicka Biblioteka Publiczna zapoczątkowała w 1984 roku gromadzenie i udostępninie zbiorów regionalnych, na który składają się :

 • dorobek dawnych i współczesnych pisarzy oraz grup literackich tworzących w naszym regionie,
 • informatory, monografie i opracowania poświęcone ziemi wadowickiej,
 • regionalne czasopisma poruszające problematykę gospodarczą, historycznią, kulturalną i społeczną,
 • foldery, przewodniki i mapy turystyczne,
 • plany perspektywiczne rozwoju miasta i gminy,
 • kartoteki zagadnieniowe wycinków prasowych na temat gmin powiatu prowadzone w 60 teczkach tematycznych,
 • dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, informatory, afisze, zaproszenia, katalogi wystaw)

Księgozbiór papieski

Dumni z papieskiego charakteru miasta Wadowice - miejsca urodzenia Wielkiego Polaka Karola Wojtyły - staramy się gromadzić publikacje poświęcone osobie papieża, prezentujące jego nauczanie oraz dokumentujące przebieg pontyfikatu.

Zbiory Biblioteki gromadzone są z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę o osobie oraz nauczaniu Jana Pawła II.

Kierunki gromadzenia zbiorów papieskich :

 • nauczanie Jana Pawła II zawarte w oficjalnych dokumentach Kościała (encykliki, adhortacje, listy papieskie)
 • wydawnictwa dokumentujące papieskie pielgrzymki,
 • publikacje będące owocem pracy naukowej Jana Pawła II,
 • twórczość literacka Karola Wojtyły,
 • opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone osobie i działalności Jana Pawła II (autobiografie, biografie, monografie, pamiętniki, wspomnienia)
 • beletrystyka dla dorosłych i dzieci poświęcona tematom papieskim

Znaczna część tego zbioru jest wydana w formie pięknych bogato ilustrowanych fotografiami albumów.

Zbiory specjalne

Biblioteka prowadzi od 1988 roku punkt biblioteczny tzw. "Książki mówionej" w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych, wypożycza literaturę na kasetach i płytach CD. Książki z serii "Duże litery" dla osób starszych i słabowidzących udostępniane w wypożyczalniach.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele wartościowych dokumentów książkowych i nieksiążkowych. Najstarszym woluminem jest "Życie Cuda y Dzieje Kanonizacyi s. Jana Kantego" z 1780 roku. Cennymi pozycjami są książki XIX wieczne, a szczególnie te wydawane przez wadowicką oficynę i sygnowane pieczęcią Foltinów. Historyczne przeobrażenia regionu obrazują unikatowe monografie, kroniki, mapy, fotografie i pocztówki.

Zobacz: Regulamin Czytelni