Historia

Początki czytelnictwa publicznego w Wadowicach sięgają II połowy XIX wieku i mają ścisły związek z oficynami wydawniczymi działającymi na terenie miasta, a w szczególności z oficyną Foltinów, która obok drukarni i księgarni prowadziła wypożyczalnię książek.

Przełomowym momentem dla rozwoju czytelnictwa było powstanie w 1889 roku Czytelni Mieszczańskiej. Mieściła się ona przy ul. Krakowskiej. Od początku swej działalności była centrum życia kulturalnego miasta. Obok biblioteki z bogatym księgozbiorem posiadała również salę teatralną i balową.

Duży wkład w rozwój czytelnictwa wniosło Towarzystwo Szkół Ludowych działające w latach 1891-1939. Wadowickie Koło T.S.L. im. St. Staszica prowadziło własną bibliotekę oraz udostępniało książki z Centrali T.S.L.

W 1908 r. powstało Towarzystwo Urzędnicze im. Wł. Jagiełły potocznie zwane Jagiellonką, które posiadało bogaty księgozbiór. W okresie międzywojennym działały również: Biblioteka Czytelni Żydowskiej, Biblioteka Akcji Katolickiej w Wadowicach, Biblioteka Zgromadzenia OO. Karmelitów, Biblioteka Wojskowa R.P.P oraz biblioteki szkolne.

Te tradycje czytelnicze sprawiły, że niedługo po zakończeniu wojny rozpoczęły działalność prywatne wypożyczalnie książek. Pierwszą z nich była krótko działająca "Kultura" mieszcząca się w kamienicy Foltinów, drugą wypożyczalnia Tadeusza Pawłęgi "Kultura i Sztuka" działająca mimo wielu przeciwności losu do początku lat 70 tych.

Historia

01.09.1946-rozpoczęcie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach, której głównym celem było utworzenie sieci bibliotecznej na terenie powiatu
16.01.1949-otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej
1953-przeniesienie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynku Wadowickiego Domu Kultury
1957-połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Powiatową,nadanie nazwy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
1967-utworzenie Oddziału dla Dzieci
1968-utworzenie Filii Nr 1 na os. XX-lecia
1974-utworzenie Filii Nr 2 przy ul. Mickiewicza
1975-zmiana nazwy na Miejską Bibliotekę Publiczną z poszerzonym zakresem działania obejmującym placówki dawnego powiatu
1978-przeniesienie Filii Nr 1 na os. Kopernika
1983-przeniesienie Filii Nr 3 na ul. Sienkiewicza
1983-przeniesienie siedziby Biblioteki Głównej na ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Legionów)
1986-nadanie imienia dr Józefa Putka
1990-przeniesienie Oddziału dla Dzieci na ul. Legionów
1991-przejęcie Biblioteki przez samorząd gminny, ograniczenie zakresu działania do terenu gminy Wadowice
1999-zawarcie porozumienia dotyczącego pełnienia zadań biblioteki powiatowej dla powiatu Wadowickiego
26.04.2000-nadanie nowej nazwy - Wadowicka Biblioteka Publiczna
2006-2008-modernizacja budynku Biblioteki przy ul.Legionów

Dyrektorzy:

1949 - 1956     Amalia Kuzia
1946 - 1970      Jan Andryszczak
1970 - 1972      Eulalia Dziedzic
1973 - 1982      Adam Ryszard Fajfer
1982 - 1993      Jan Sobota
1993 - 1995      Maria Koczur
1995 -              Bożena Płonka