„Akademia Przedszkolaka” w bibliotece

Książka jest bardzo ważnym elementem edukacji dziecka już od najwcześniejszych lat jego życia, a głośne czytanie najlepszym sposobem na rozbudzanie pasji czytelniczych i różnorodnych zainteresowań. Dzięki książce dziecko rozwija swój język i wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy się umiejętności mówienia i słuchania, doskonali pamięć, kształtuje wrażliwość moralną, a także zaspakaja swoją ciekawość poznawczą oraz inne potrzeby emocjonalne.

Wadowicka Biblioteka Publiczna - Oddział dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z wadowickimi przedszkolami publicznymi prowadzi w ramach „Akademii Przedszkolaka” zajęcia edukacji czytelniczej dla dzieci sześcioletnich. Celem naszych spotkań jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności czytelniczych oraz zapału dzieci do czytania książek - klucza do wiedzy i sprawności umysłu. Dzięki różnorodnym i ciekawym formom tych zajęć biblioteka staje się dla przedszkolaków magicznym, a zarazem przyjaznym miejscem. Dzieci potrafią uszanować obecność innych osób, uczą się właściwego zachowania w bibliotece oraz korzystania ze zbiorów. Maluchy wykazują duże zaangażowanie, podczas zabaw są otwarte i spontaniczne, a jednocześnie pracując w grupie poznają zasady zdrowej rywalizacji i współpracy.

Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu dla każdej grupy uczestniczącej w „Akademii Przedszkolaka”. Tematyka ich uwarunkowana jest bieżącymi wydarzeniami, aktualną porą roku, zainteresowaniami dzieci. Każde spotkanie, bez względu na temat, oparte jest na odpowiednio dobranej literaturze i wspólnej lekturze, co ma sprawić, że czytanie kojarzy się dziecku z radością, zabawą i przyjemnością, nigdy z przymusem, karą czy nudą. Biblioteka pragnie stworzyć przedszkolakom wkraczającym powoli w „zaczarowany świat liter” możliwość kontaktu z książką, ukazać jej liczne wartości i obudzić pasję czytania.