Regulamin udostępniania zbiorów

 1. ZBIORY BIBLIOTECZNE
 2. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
 3. REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 4. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
 5. REGULAMIN CZYTELNI DLA DOROSŁYCH
 6. REGULAMIN FILII
 7. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W WADOWICKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Regulamin udostępniana zbiorów - format PDF

V. REGULAMIN CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

 1. Z Czytelni dla Dorosłych mogą korzystać wszyscy obywatele RP.
 2. Korzystający z Czytelni jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć dyżurującemu bibliotekarzowi dowód tożsamości,wpisać się do zeszytu /księgi odwiedzin/ i zająć wyznaczone miejsce.
 3. Wierzchnie okrycie, siatki, teczki, torby itp. należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. W Czytelni można korzystać z księgozbioru Czytelni, z księgozbioru ogólnego Biblioteki, z czasopism bieżących oraz z roczników czasopism z lat ubiegłych a także z własnych materiałów.
 5. Przyniesione ze sobą materiały własne /książki, czasopisma itp./ Czytelnik zgłasza dyżurującemu bibliotekarzowi.
 6. W Czytelni korzysta się również z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 7. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek księgozbioru Czytelni. Książki, roczniki, czasopism podaje zawsze dyżurujący bibliotekarz.
 8. Z bieżących czasopism Czytelnik korzysta bezpośrednio, zgłaszając wypożyczone tytuły dyżurującemu bibliotekarzowi.
 9. Książki i czasopisma po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 10. Korzystających z czasopism obowiązuje poszanowanie egzemplarzy czasopism. Niedozwolone jest jakiekolwiek niszczenie czasopism np. wycinanie ilustracji, rozwiązywanie krzyżówek itp.
 11. Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb Czytelni. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca materiały biblioteczne i otrzymuje z powrotem złożony dokument.
 12. Książek i czasopism z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu.
 13. W Czytelni można skorzystać z Internetu na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 14. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 15. Osoby nie stosujące się do Regulaminu,lekceważące zarządzenia i uwagi personelu bibliotecznego mogą być pozbawione prawa korzystania z Czytelni.
 16. Dyżurującemu bibliotekarzowi przysługuje prawo do ogłoszenia przerwy na wietrzenie w zależności od potrzeb.
 17. Ostatnie 10 minut przed zamknięciem Czytelni jest przeznaczone na zwrot książek i czasopism.
 18. Ogólne zasady korzystania z Biblioteki.sposób zapisywania się oraz prawa i obowiązki Czytelników określa rozdział II Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki.

powrót