Edukacyjne warsztaty z IPN

Zapraszamy uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych na bezpłatne zajęcia edukacyjne, które poprowadzi pracownik krakowskiego oddziału IPN.

Dzieci z klas 0-III będą uczestniczyć w zajęciach: „Polskie Symbole Narodowe”. Natomiast starsze dzieci (klasy IV-VIII) wezmą udział w warsztatach: „Drogi do Niepodległości. Traktat wersalski i jego skutki”.

Na wydarzenie obowiązują zapisy, których można dokonać telefonicznie (33 8234618) lub osobiście w Wadowickiej Bibliotece Publicznej.

Zajęcia są bezpłatne! Zapraszamy!
powrót