Ekspresje Wadowickie podsumowane...

Dzień 25 listopada 2010r. to ważna data w kalendarzu imprez Wadowickiej Biblioteki Publicznej. Podczas Wieczoru Poezji Papieskiej podsumowano I Małopolski Konkurs Poetycki „Dajmy świadectwo...” oraz Konkurs Fotograficzny „Wędrując do źródeł...”, zorganizowane w ramach projektu „Ekspresje Wadowickie” i współfinansowane z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 .

    

W ramach projektu „Ekspresje Wadowickie” Biblioteka zorganizowała:

  • spotkanie z Pawłem Zuchniewiczem - biografem Jana Pawła II,
  • Konferencję naukową „Karol Wojtyła - poeta, dramaturg, filozof”
  • I Małopolski Konkurs Poetycki „Dajmy świadectwo...”
  • Konkurs Fotograficzny „Wędrując do źródeł...”
oraz wzbogaciła zbiory o książki regionalne i papieskie.

Listopadowy Wieczór Poezji Papieskiej, zamykający oba konkursy i jednocześnie cały projekt, zgromadził autorów wierszy i fotografii, którzy z zainteresowaniem wysłuchali poezji osób nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury oraz kilku utworów Karola Wojtyły w pięknej interpretacji Renaty Nowickiej - aktorki krakowskiego Teatru Ludowego.

Laureatom wręczono nagrody pieniężne i rzeczowe.

    

Podczas spotkania zaprezentowano tomik poezji „Ekspresje Wadowickie” - wyjątkową książkę na lokalnym rynku wydawniczym, będącą pokłosiem obu konkursów, a dla wszystkich uczestników cenną pamiątką i zachętą do dalszych prób literackich i wyrażanie fotografią piękna chwili. Książka ta dostępna jest nieodpłatnie w Wadowickiej Bibliotece Publicznej.

Najlepsze zdjęcia konkursu fotograficznego zebrani mogli podziwiać na wystawie, a w holu wyeksponowano nowości wydawnicze o tematyce papieskiej, zakupione w ramach projektu.

Wystawę pokonkursową fotografii „Wędrując do źródeł...” można oglądać do 15 stycznia w Sali Konferencyjno- Wystawienniczej, przy ul. Legionów 1.

I Małopolski Konkurs Poetycki - protokół jury
Cisza - Jolanta Mrózek - I nagroda w kategorii I
W świętość Twą wierzymy - Jan Kapała - II miejsce w kategorii I
Rozmowa ze strumieniem - Weronika Duda - III-miejsce w kategorii I
Dlaczego wołali Santo Subito - Agnieszka Pytel - I nagroda w kategorii II
W poszukiwaniu domu - Ilona Klimek - II miejsce-w kategorii II
List do Ojca Świętego - Szymon Ochoński - III miejsce w kategorii II
Wadowickie anioły - Paweł Kuziara - I nagroda w kategorii III
Papieskie perełki - Stanisław Sikor - II miejsce w kategorii III
Sztuka dialogu - Jadwiga Grabarz - III miejsce-w kategorii III
Wadowice - Beata Kwarciak - wyróżnienie

Konkurs Fotograficzny - protokół jury
Do domu Ojca - Konrad Zacharski - I nagroda
Park I - Konrad Zacharski - I nagroda
W promieniach zachodzacego słońca - Joanna Szymańska - II nagroda
Północ - Południe - Jan Kapała - III nagroda
Jedna klatka - wyróżnienie internautów

powrót