Pamiętamy i dziękujemy... Niezwykłe spotkanie w bibliotece - listopad 2017 Foto 19 z 19 powrót