O Karolu Wojtyle z innej perspektywy...

Jan Paweł II to postać wybitna, o której napisano już tysiące książek i rozpraw naukowych. Jego bogate życie stało się kanwą ciekawych filmów i inspiracją dla artystów wielu dziedzin. Wciąż jednak dużo jest w biografii Papieża - Polaka faktów, informacji i epizodów nieznanych, inspirujących do spotkań i rozmów poświęconych temu niezwykłym człowieku.

Taki cel przyświecał Wadowickiej Bibliotece Publicznej, która 28 października 2010r. zorganizowała konferencję „Karol Wojtyła - poeta, dramaturg, filozof...”. Przybliżenie sylwetki Wojtyły - pisarza było zamiarem wykładowców zaproszonych do Wadowic.

Przed trudnym zadaniem stanął ks.Piotr Wieczorek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który w sposób zrozumiały i przystępny próbował zaprezentować główne myśli i przesłania filozofii Karola Wojtyły. Jej punktem wyjścia jest czyn pojęty jako świadome, wolne i podlegające ocenie moralnej działanie człowieka. Wojtyła nakazywał kształtowanie postawy wrażliwości na wartości, przekonywał o potrzebie samodoskonalenia się i samowychowania moralnego, apelował o poczucie moralnej odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Wykład okazał się sukcesem, a młodzież wzbogaciła swą wiedzę w temacie budzącym zwykle opory i niechęć.

Drugi wykład pt. „Karol Wojtyła jako nauczyciel życia wewnętrznego w świetle jego twórczości literackiej” wygłosiła prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wskazała wyjątkowość i odrębność poezji Karola Wojtyły na tle najbardziej znanych modeli poetyckich, wypracowanych przez twórców literatury polskiej XX wieku. Twórczość Wojtyły nie wpisuje się w żaden z funkcjonujących wzorców, choć korzysta z różnych odwołań, szczególnie do wybitnego polskiego romantyka - Cypriana Kamila Norwida. Oryginalność poezji papieskiej polega na specyficznym charakterze medytacyjności i niespotykanej sztuce połączenia boskiego sacrum z ziemskim profanum, gdzie wielbiony jest świat, piękno natury oraz człowiek jako wartość najwyższa i owoc boskiego geniuszu.

Kolejna prelekcja Marty Burghardt skupiła uwagę słuchaczy na młodzieńczych poezjach Karola Wojtyły oraz na podobieństwach i motywach analogicznych, których można doszukać się w utworach innego wadowickiego (a dokładniej mówiąc gorzeńskiego) poety - Emila Zegadłowicza. Interesująco prowadzony wykład został uzupełniony wierszami Wojtyły, również w wersji włoskojęzycznej, będącej tłumaczeniem pani Burghardt. Jej autorstwa jest także książka „Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły”, przywołująca motyw młodzieńczej przyjaźni późniejszego papieża z Wincentym Bałysem - zdolnym lokalnym rzeźbiarzem, zamordowanym przez hitlerowców na początku II wojny światowej.

Ostatnim, zamykającym konferencję prelegentem był Stanisław Dziedzic - dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który zaprezentował wykład „Młodzieńcza twórczość Karola Wojtyły”. Z wielką znajomością tematu i swobodą wypowiedzi nakreślił sylwetkę młodego chłopaka z Wadowic, który w obliczu tragicznej, wojennej historii staje przed trudnym wyborem drogi życiowej. Rozdarcie między miłością do teatru i literatury, a powołaniem kapłańskim zaowocowało Jego w późniejszym życiu. Wspaniały kapłan, biskup, a wreszcie papież nie zmarnował swojego literackiego talentu - czego dowodzą liczne wydania poezji, dramatów, encykliki rozpraw filozoficznych.

Konferencja zgromadziła około 250 osób, w znacznej mierze młodzież wadowickich szkół gimnazjalnych i średnich.