Wadowicka Biblioteka Publiczna znowu otwarta

Od 6 maja 2020 wznawia działalność Wadowicka Biblioteka Publiczna. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowników wprowadzone zostaną zmienione zasady korzystania z usług biblioteki.

W pierwszym terminie zostanie uruchomiona Biblioteka Główna przy ul. Legionów 1 oraz Filia w Choczni. By zapobiec gromadzeniu się użytkowników wydłużone zostaną godziny działania Biblioteki Głównej WBP. Zwroty i wypożyczenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 (z przerwą techniczną na dezynfekcję 13.00-14.00)

Zwrot książek z Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni i Filii nr 2 (ul. Sienkiewicza) będzie miał miejsce w budynku Głównym Wadowickiej Biblioteki Publicznej. Książki zwrócone poddawane będą dwutygodniowej kwarantannie.

Obowiązywał będzie również brak wolnego dostępu do księgozbioru (książki podawał będzie bibliotekarz). W celu sprawnego wypożyczanie książek wskazane jest wcześniejsze ich zamówienie przez:

Zamawiać można książki znajdujące się w Bibliotece Głównej.

Zgłoszone wcześniej zamówienia gotowe będą do odbioru w dniu następnym (przez 3 kolejne dni). Kompletowanie zamówień telefonicznych i mailowych uwarunkowane będzie dostępnością książek. Przypominamy, że do wypożyczenia książek konieczna jest karta biblioteczna.

Działalność Czytelni oraz pozostałych filii zostaje tymczasowo zawieszona.

Biblioteka funkcjonować będzie w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju opublikowanymi dnia 28.04.2020r. Więcej informacji na stronie WBP i pod nr telefonu : 33 823 46 18.