Wadowice, 23.01.2020 r.

Nasz znak: 230/III - 2/2020

Szanowni Państwo Oferenci !

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że trakcie prowadzenia rozeznania rynku na dostawę książek w 2020 roku wpłynęły następujące oferty:

  1. 1. Ateneum Sp. z o. o 30 - 740 Kraków, ul. Półłanki 12 C
    Wysokość upustu - 44,92 %
  2. OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2.
    Wysokość upustu - 44,61 % + dodatkowy rabat 1% za płatność w terminie do 3 dni.

Wybrano ofertę firmy: OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 . Wysokość upustu - 44,61% + 1%

Wybrana oferta była najkorzystniejsza.
Strony mogą składać odwołania w terminie do 7 dni.
Umowa zostanie podpisana w dniu 3 lutego 2020 roku.

Bożena Płonka
Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej