UCHWAŁA NR XVI/150/2019
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Wadowickiej Biblioteki Publicznej w Wadowicach

Pliki do pobrania: