Ferie z Biblioteką

Ferie zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko spędziło ten czas w twórczy i ciekawy sposób - zapisz je na zajęcia w Wadowickiej Bibliotece Publicznej!

Zgodnie z coroczną tradycją Wadowicka Biblioteka Publiczna zaprasza małych czytelników w wieku od 6 do 10 lat na zajęcia literacko-artystyczne, łączące interesującą lekturę z zabawami i zajęciami plastycznymi.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki iwczwartki o godz. 10.00. Chęć udziału w spotkaniach prosimy zgłaszać telefonicznie (33 8234618) lub osobiście w Wadowickiej Bibliotece Publicznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny! Zapraszamy!

Harmonogram spotkań:

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą również w naszej filii w nChoczni oraz w Wysokiej.

Filia w Choczni:

Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat! Zapisów można dokonać telefonicznie (33 4886705) lub osobiście w bibliotecznej filii.

Filia w Wysokiej:

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 10 lat! Zapisów można dokonać telefonicznie (33 8702737) lub osobiście w bibliotecznej filii.

Zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach do pobrania tutaj. Wypełnione zgody należy przynieść na pierwsze zajęcia, w których dziecko uczestniczy.