Bibliotekarze szkolą się dla Was!

Wadowicka Biblioteka Publiczna realizuje projekt „Bibliotekarz na Topie” adresowany do bibliotekarzy z powiatu wadowickiego, na który pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”. Jest to cykl szkoleń i warsztatów mających podnieść kompetencje i umiejętności bibliotekarzy.

Wadowicka Biblioteka jako biblioteka powiatowa stara się integrować lokalne środowisko bibliotekarskie. Organizowane szkolenia i warsztaty pozwlią w przyszłości na skuteczniejsze działania kulturalne i uatrakcyjnią ofertę popularyzującą czytelnictwo dzieci oraz dorosłych z wszystkich bibliotek publicznych na terenie powiatu. Wymiana doświadczeń i pomysłów pozwala spojrzeć bibliotekarzom inaczej na zmieniające się zadania i cele stawiane współczesnym bibliotekom, jako nowoczesnym ośrodkom kształtującym sferę kulturalną i społeczną. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi działalności instytucji kultury, z nowatorskimi formami pracy z użytkownikiem biblioteki oraz skutecznymi metodami promocji i reklamy swoich działań. Projekt jest bardzo dobrym pretekstem do integracji społeczeństwa bibliotekarskiego, wymiany pomysłów oraz doświadczeń. Stwarza okazję do podejmowania w przyszłości wspólnych działań i projektów kulturalnych.

Cykl szkoleń obejmuje :

  1. Prawne aspekty działania biblioteki publicznej.
  2. Prawo autorskie w bibliotece.
  3. Profesjonalna obsługa użytkowników biblioteki warsztaty personalne.
  4. Sztuka skutecznej reklamy biblioteki promocja działalności, współpraca z mediami.
  5. Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej promocja wśród użytkowników biblioteki.
  6. Nowe formy działalności biblioteki.
  7. Biblioterapia i arteterapia.
  8. Social media i aplikacje mobilne oraz ich wykorzystanie w działaniach bibliotek warsztaty.Galeria zdjęć