Lis już wtedy był myśliwym

Herta Muller

Liczba stron: 225

W swojej powieści Herta Muller w niesamowity sposób potrafiła oddać poczucie beznadziejności, które opanowało ludzi w Rumunii w ostatnich latach reżimu Ceausescu. Przytłaczający, podszyty strachem i apatią klimat budowany jest przede wszystkim poprzez przypominające prozę poetycką opisy przyrody, miasta, fabryki czy stadionu. To właśnie dzięki sposobowi przedstawienia otoczenia, w którym żyją bohaterowie książki, najpełniej poznajemy ich lęki i zagubienie, a historia kota żyjącego w fabryce potrafi przekazać równie wiele, jak najdramatyczniejsze zdarzenia dotyczące głównych postaci powieści. "Lis już wtedy był myśliwym" przedstawia losy kilku osób, dla których upadek dyktatury stał się na różny sposób ważnym momentem ich życia.