Aktualności <<  Strona: 3 z 83  >>


Bo w bibliotece fajnie jest,
czyli ferie z biblioteką!Ferie - błogi czas zabawy, odpoczynku i regeneracji sił niestety dobiegł końca. Młodzi czytelnicy, w odróżnieniu od „niezimowej” pogody, nie zawiedli i jak co roku, przybyli do Wadowickiej Biblioteki Publicznej na wspólną zabawę.

czytaj całość


czytaj całośćWadowice, 23.01.2020 r.

Nasz znak: 230/III - 2/2020

Szanowni Państwo Oferenci !

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że trakcie prowadzenia rozeznania rynku na dostawę książek w 2020 roku wpłynęły następujące oferty:

 1. 1. Ateneum Sp. z o. o 30 - 740 Kraków, ul. Półłanki 12 C
  Wysokość upustu - 44,92 %
 2. OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2.
  Wysokość upustu - 44,61 % + dodatkowy rabat 1% za płatność w terminie do 3 dni.

Wybrano ofertę firmy: OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 . Wysokość upustu - 44,61% + 1%

Wybrana oferta była najkorzystniejsza.
Strony mogą składać odwołania w terminie do 7 dni.
Umowa zostanie podpisana w dniu 3 lutego 2020 roku.

Bożena Płonka
Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej

czytaj całośćWadowicka Biblioteka Publiczna
ul. Legionów 1
34-100 Wadowice

Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-2/2020

        Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na dostawę nowości wydawniczych w 2020 roku.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Oferta powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
 • Ilość tytułów książek - nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie.
 • Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury, współpraca z najważniejszymi wydawnictwami.
 • Wysokość % udzielonego rabatu oraz opis sposobu jego naliczania/od jakiej ceny wyjściowej/.
 • Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
 • Koszty związane z przesyłaniem reklamacji.
 • Termin płatności -21 dni, ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności.
 • Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, składania zamówień i rezerwacji osobno dla 7 agend.

Zamawiający: Wadowicka Biblioteka Publiczna
Szacunkowa wartość zamówienia - ok. 75.000,00 złotych.
Termin złożenia ofert - 23.01.2020 r. , do godz. 10.00.
Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową na adres: wadowickabp@op.pl
Osoby do kontaktu: Bożena Płonka, Agnieszka Skoczylas
Telefon: 33 8234618
Adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1

Wadowice, 14.01.2018 r.                                            Bożena Płonka - dyr. WBP

czytaj całośćZimowe podróże po literaturze, czyli
ferie z Wadowicką Biblioteką Publiczną

W poniedziałek, 27 stycznia uczniowie małopolskich szkół rozpoczynają ferie zimowe. Będzie to czas wytchnienia po trudach pierwszego półrocza. Wszystkie dzieci w wieku od 6 do 10 lat, które lubią twórczo i miło spędzać czas, zapraszamy do Wadowickiej Biblioteki Publicznej na zajęcia z cyklu „Zimowe podróże po literaturze”. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 10.00 będziemy spotykać się na ciekawych zajęciach literacko - artystycznych.

Na zajęcia obowiązują zapisy, których można dokonać telefonicznie (33) 8234618 lub osobiście w Czytelni Wadowickiej Biblioteki Publicznej!

czytaj całość