Wadowicka Biblioteka Publiczna
ul. Legionów 1
34-100 Wadowice

Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-2/2020

        Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na dostawę nowości wydawniczych w 2020 roku.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Oferta powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
  • Ilość tytułów książek - nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie.
  • Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury, współpraca z najważniejszymi wydawnictwami.
  • Wysokość % udzielonego rabatu oraz opis sposobu jego naliczania/od jakiej ceny wyjściowej/.
  • Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
  • Koszty związane z przesyłaniem reklamacji.
  • Termin płatności -21 dni, ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności.
  • Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, składania zamówień i rezerwacji osobno dla 7 agend.

Zamawiający: Wadowicka Biblioteka Publiczna
Szacunkowa wartość zamówienia - ok. 75.000,00 złotych.
Termin złożenia ofert - 23.01.2020 r. , do godz. 10.00.
Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową na adres: wadowickabp@op.pl
Osoby do kontaktu: Bożena Płonka, Agnieszka Skoczylas
Telefon: 33 8234618
Adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1

Wadowice, 14.01.2018 r.                                            Bożena Płonka - dyr. WBP

powrót