Wadowice, 04.02.2019 r.

Nasz znak: 230/III - 1/2019

Szanowni Państwo Oferenci !

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że trakcie prowadzenia rozeznania rynku na dostawę książek w 2019 roku wpłynęły następujące oferty:

  1. Ateneum Sp. z o.o 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10.
    Wysokość upustu - 44,92 %
  2. OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2.
    Wysokość upustu - 44,41 % + dodatkowy rabat 1% za płatność w terminie do 3 dni.
  3. Platon Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Sławęcińska 16, Macierzysz.
    Wysokość upustu - 43,5%

Wybrano ofertę firmy: OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 . Wysokość upustu - 44,41% + 1%

Wybrana oferta była najkorzystniejsza.
Strony mogą składać odwołania w terminie do 7 dni.
Umowa zostanie podpisana w dniu 14 lutego 2019 roku.

Bożena Płonka
Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej

powrót