W poszukiwaniu dobrych praktyk - szkolenia dla bibliotekarzy

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji szkoleń dla bibliotekarzy, Wadowicka Biblioteka Publiczna, zrealizowała projekt „Bibliotekarz na Tropie... dobrych praktyk - cykl szkoleń i wizyt studyjnych dla bibliotekarzy” adresowany do bibliotekarzy z powiatu wadowickiego.

W tym roku postanowiliśmy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestnikom, rozszerzyć ofertę szkoleń o wyjazdy studyjne do bibliotek, które z powodzeniem stosują nieszablonowe metody i nowatorskie formy promocji czytelnictwa, a także do tych historycznie znaczących. Wizyty w placówkach, odbiegających od tradycyjnych form, zarówno pod względem architektonicznym, jak i metod pracy, stały się inspiracją do zaszczepienia na własnym gruncie nowoczesnych i nietypowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że pozwoli to poszerzyć wyobrażenia i horyzonty o nowe możliwości i przestrzenie działania bibliotek. W projekcie równie ważna była wymiana doświadczeń między bibliotekarzami, która pozwoli inaczej spojrzeć na zmieniające się współcześnie zadania i cele.

Cykl szkoleń  obejmował :

Szkolenia stacjonarne:
Biblioterapia - Wanda Matras
Trudne sytuacje w pracy bibliotekarza - M. Stolarczyk
W poszukiwaniu lektury idealnej - dobór literatury dla dorosłych - M. Skarbka
Organizacja i planowanie spotkań autorskich - M. Skarbka
Ochrona danych osobowych w bibliotece - dr Łukasz Wojciechowski

Szkolenia wyjazdowe :
Wrocław - Muzeum Pana Tadeusza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Mediateka/
Kraków - Biblioteka Jagiellońska, Arteteka, Targi Książki
Oświęcim (Galeria Książki) - Skawina (MultiCentrum) - BrzeĽnica (Spichlerz Książki)

W sumie w szkoleniach i wizytach studyjnych wzięło udział 174 bibliotekarzy z terenu powiatu wadowickiego.

Projekt „Bibliotekarz na Tropie... dobrych praktyk - cykl szkoleń i wizyt studyjnych dla bibliotekarzy” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Galeria zdjęć


powrót