Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-5/2018
(rozstrzygnięte)

Przedmiot zapytania:
dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

Zamawiający: Wadowicka Biblioteka Publiczna
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WBP/ZP/230/III/2018
Data publikacji ogłoszenia: 14.03.2018r.
Termin składania ofert: 23.03.2018r. godz. 14:00


Pliki do pobrania:Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że dokonano wyboru ofert w zapytaniu cenowym nr WBP/ZP/230/III-5/2018. Wybrano ofertę z najniższą ceną 10170,00 złotych netto + Vat 23% firmy „ABC Biuro” , ul. Kościuszki 66, 32-650 Kęty

Wadowice, dnia 28.03.2018 r., Bożena Płonka - dyrektor WBP

powrót