Szkoła w Ponikwi ma swą monografię...

Ponikiew to niewielka wieś w gminie Wadowice, malowniczo położona u podnóża Leskowca, wśród gór i lasów Beskidu Małego. Ostatnimi czasy wzbogaciła się ona w dwa obszerne opracowania monograficzne, poświęcone historii Ponikwi i jej mieszkańców od czasów najdawniejszych po okres współczesny. Pierwszym było dzieło Stanisława Książka „Ponikiew. Śladami naszych przodków 1395-2005” wydane końcem 2008 roku.

    

Promocję drugiej książki zatytułowanej „Szkoła w Ponikwi z perspektywy istnienia placówki oświatowej (1885-2010)” zorganizowano w Wadowickiej Bibliotece Publicznej 7 czerwca 2010 roku. Autorzy opracowania prof. Andrzej Nowakowski i dr Krzysztof Koźbiał w ciekawy sposób przybliżyli temat dziejów oświaty i 125-letnią historię szkoły w Ponikwi. Jest to historia barwna, obrazująca trudne początki kształtowania się szkolnictwa wiejskiego w okresie zaborów, w wolnej Polsce, czasach wojny i okupacji, a także zdominowanie systemu nauczania dzieci i młodzieży przez władze komunistyczne. Doświadczenia te są wspólne dla większości placówek oświatowych, dlatego książka może być interesującą lekturą nie tylko dla mieszkańców Ponikwi i absolwentów tamtejszej szkoły.

Warto zaznaczyć, że wiele jest szkół w powiecie wadowickim, które mimo bogatszej czasami i dłuższej historii nie doczekało się dotąd książki, która by ją uwieczniła i przekazała nowym pokoleniom. Tym bardziej dziwi fakt, że monografia Andrzeja Nowakowskiego i Krzysztofa Koźbiała nie spotkała się z większym zainteresowaniem ze strony środowiska szkolnego i mieszkańców Ponikwi.

Galeria zdjęć

powrót