Polska wobec kryzysu - wykład Stanisława Michalkiewicza

W sobotnie popołudnie 5 marca 2011 roku w Wadowickiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie ze znanym z wyrazistych poglądów i ciętego pióra publicystą, pisarzem, wykładowcą w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Stanisławem Michalkiewiczem.

Wykład zatytułowany „Polska wobec kryzysu” był ciekawą interpretacją współczesnej rzeczywistości, jakże odmienną od tej, którą promują wszechobecne media. Prelegent przedstawił kryzys w aspekcie ekonomicznym, zwracając uwagę na finansową stronę kryzysu, który w obecnej chwili trwa i być może przekształci się w kryzys gospodarczy. Usiłował pokazać również, jak specyfika polska przekłada się na polityczny aspekt kryzysu. I wreszcie określił aspekt moralny, jako kryzys przywództwa. Michalkiewicz wskazał, że punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa, a swe spostrzeżenie poparł argumentami i poszlakami, które mogłyby na to wskazywać.

Stanisław Michalkiewicz, konsekwentny krytyk obecnych polskich stosunków politycznych i gospodarczych, przeprowadził swój wywód, posługując się licznymi przykładami i wyliczeniami, w sposób przystępny, z niewątpliwym talentem narracyjnym, trafiając z swoimi tezami do publiczności, nawet do tej grupy, która przybyła na spotkanie ze sceptycznym nastawieniem. Nie wartościując, z poglądami Michalkiewicza można się zgadzać lub nie, trudno im odmówić podstaw logicznych i jako takie mogą być równouprawnionym głosem w debacie publicznej.

Spotkanie zakończyło się wieloma wnikliwymi pytaniami publiczności, wykraczającymi niekiedy poza główny wątek wykładu, dotykając problemów gospodarki, polityki, a nawet etyki.

Galeria zdjęć

powrót