X spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży - 28 stycznia 2011r.

Pierwsze w 2011 roku spotkanie DKKdm poświęcone zostało literaturze fantasy, tak bardzo popularnej i lubianej przez współczesną młodzież. Literatura fantasy to obraz czasów i światów oddalonych od naszych realiów, zmyślone krainy, wydarzenia, bohaterowie, których nigdy tak naprawdę nie będzie nam dane spotkać w naszym codziennym życiu, to opowieść o magii, potworach i herosach, posiadających nadzwyczajne moce i toczących walkę z siłami zła. Możliwe, że to jest magnesem, który przyciąga do niej tak wielu czytelników.

Z pośród wielu wymienianych przez Klubowiczów pisarzy największą popularnością cieszy się twórczość T. Pratchetta, C.S.Lewisa, a przede wszystkim J.R.Tolkiena. Odwołuje ona bardziej do uczuć wrażliwości i emocji czytelnika niż do jego doświadczenia, a jednocześnie niesie pokrzepienie i nadzieję bez względu na wiek odbiorcy. Wysokiej klasy literatura autorstwa w/w pisarzy ma w sobie „coś”, co sprawia, że utwór jest nie tylko dziełem artystycznym, ale także narzędziem terapeutycznym, tak bardzo pomocnym każdemu w realnym życiu. W kontakcie z tą literaturą czytelnik doświadcza uzdrowienia, ucieczki od problemów, a nawet pocieszenia.

Tradycja opowiadania sobie nawzajem różnych wymyślonych historii o bohaterach i ich zmaganiach z przeciwnościami losu jest stara jak świat. Pomagała ludziom od wieków rozwiązywać ich różnorodne problemy, dowodząc, że „wiedzę zdobywamy nauką, mądrość - baśnią”.

Następne spotkanie DKKdm odbędzie się 25 lutego 2011 roku o godz. 16.30, na którym omawiane będą „Numery” R.Ward.

                 Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

powrót