Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży już działa.....

W dniu 26 lutego 2010 roku o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjno - Wystawienniczej Wadowickiej Biblioteki Publicznej odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży.

Na spotkaniu omówiono ideę tworzenia DKK w Polsce, a także na świecie, przedstawiono ich główne cele oraz zasady funkcjonowania. Uczestnikami pierwszego spotkania była młodzież w wieku gimnazjalnym, w przeważającej ilości, co może dziwić, chłopcy. Wszyscy chętnie mówili o swoich preferencjach czytelniczych. Zgromadzona młodzież szczególnie upodobała sobie książki przygodowo - fantastyczne.  

Ustalono wstępnie tematykę najbliższych dyskusji, a co najważniejsze wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, które będą odbywać się w  każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 16:30.

Następne spotkanie DKK dla Młodzieży odbędzie się 26 marca 2010 roku o godzinie 16:30 i będzie poświęcone „dobrym“ i „złym“ książkom.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

Moderator DKK dla Młodzieży - Bogusława Warmuz -
Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów na Zewnątrz

powrót