I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne, jak: starodruki, taśmy, mapy, plany, grafiki, zbiory multimedialne oraz dokumenty życia społecznego, jak: afisze, plakaty, ulotki, broszury, informatory, programy, zaproszenia itp. dotyczące Powiatu Wadowickiego.
 2. Stan zbiorów Biblioteki oraz ich wartość określają dokumenty ewidencyjne, a szczegółowe informacje o zbiorach zawierają katalogi Biblioteki /katalogi alfabetyczne i katalogi rzeczowe/.
 3. Zbiory Biblioteki, zwane również materiałami bibliotecznymi, w zależności od ich charakteru, rodzaju, wartości historyczno-kulturowej, atrakcyjności, wartości handlowej itp. udostępniane są: w systemie prezencyjnym lub udostępniane na zewnątrz Biblioteki, na zasadzie wolnego dostępu czytelników do regałów, częściowo ograniczonego wolnego dostępu lub wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Księgozbiór w Czytelni , księgozbiory podręczne , zwłaszcza księgozbiory o charakterze informacyjno-encyklopedycznym, słownikowym , zbiory zabytkowe i szczególnie wartościowe dla Biblioteki oraz zbiory specjalne i czasopisma z wyjątkiem zbiorów przeznaczonych do wypożyczania, udostępniane są wyłącznie na miejscu w Bibliotece i za pośrednictwem bibliotekarza. Pozostałe zbiory udostępniane są na zewnątrz w wypożyczalniach jak również na miejscu w czytelniach.
 5. Zbiory Biblioteki są udostępniane w:
  1. Bibliotece Głównej:
   • zbiory książkowe /literatura piękna oraz literatura popularnonaukowa z wszystkich dziedzin wiedzy/,
   • czasopisma /z wszystkich dziedzin wiedzy/,
   • zbiory regionalne /dotyczące Powiatu Wadowickiego/,
   • zbiory specjalne /sztuka, kartografia/,
   • zbiory multimedialne
  2. filiach bibliotecznych uniwersalnych:
   • zbiory książkowe /literatura piękna oraz literatura popularnonaukowa z wszystkich dziedzin wiedzy/
   • czasopisma /w wyborze tytułów /
  3. w punkcie bibliotecznym /książka mówiona/
 6. Decyzje w sprawie szczególnych zasad określania rodzajów zbiorów, form, czasu, miejsca, sposobów i techniki ich udostępniania, w ramach zasad niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów w tej dziedzinie, podejmuje dyrektor Biblioteki.

powrót