Aktualności <<  Strona: 1 z 65  >>


Gmina Wadowice zaprasza
mieszkańców na szkolenia

W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez internet do lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? Odpowiedzi na te, a także szereg innych pytań, poznają mieszkańcy Gminy Wadowice, którzy wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach. Ich organizatorem jest Wadowicka Biblioteka Publiczna.

czytaj całośćZapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-11/2018

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli bibliotecznych wraz z niezbędnym montażem do Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, 34-100 Wadowice, os.Kopernika 10/11.

Pliki do pobrania:

czytaj całośćZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

Wadowicka Biblioteka Publiczna zawiadamia, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu z dnia 21.06.2018 roku, nr WBP/ZP/230/III-10/2018 na wykonanie zadania: Remont pomieszczeń Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, os. Kopernika 10/11 prowadzonego poza ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 - tekst jednolity).

Wybrano ofertę: Grebog wod-kan-co-gaz Grzegorz Targosz, Klecza Dolna 15 z ceną brutto 48 282,86 ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 86/100) i terminem wykonania 6 tygodni.

Jest to najkorzystniejsza oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


czytaj całośćBiblioteka „uwalnia” czasopisma!

Wspaniała wiadomość dla miłośników słowa pisanego i osób, które nie wyobrażają sobie leżakowania bez „gazetki” w ręku. Od teraz w wakacyjne podróże będziecie mogli zabrać najróżniejsze czasopisma i to zupełnie za darmo!

czytaj całośćczytaj całość